praktijk Licht-Vaardig:
Een plek voor jouw verhaal

Wat kost het?

  • De tarieven zijn inkomensafhankelijk* op basis van netto-inkomen per maand.
  • Bij gehuwden en samenwonenden wordt uitgegaan van het totale inkomen van beide partners.
  • Een kennismakings- en intakegesprek is kost € 53,00 voor een individueel traject en € 70,00 voor een relatietherapie.
  • Voor beeldbellen op afspraak reken ik een vast tarief van € 53,00 per gesprek van ca 1 uur.
  • De trainingen en leergroepen hebben een vastgestelde prijs, zie  Trainingen

* de reden: ik vind het belangrijk dat de hulp die ik bied voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar is. Betaalt je werkgever de kosten, dan reken ik het hogere tarief.

Netto inkomen alleenstaande


netto inkomen gehuwden/samenwonenden

individuele gesprekken van ca.1 uur

relatiegesprekken van ca 1,5 uur

minder dan  €1600,-

minder dan € 2600,-

€ 53,00

€ 70.00

€ 1600,-  tot € 3600,-

€ 2600,- tot € 4600,-

€ 74,00

€ 96,00

€ 3600,- en meer

€ 4600,- en meer

€ 90,00

€ 117,-


Kijken of uw verzekeraar psychsociale therapie vergoed? Kijk even bij de Zorgwijzer:  (klik op icoon hiernaast)

 

Klachtenregeling.

Ik neem je hulpvraag altijd serieus en zet mij er dan ook voor in om je zo goed mogelijk te helpen. Toch is het natuurlijk mogelijk, dat je ergens niet tevreden over bent. Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over of mijn werkwijze, neem allereerst contact met mij op. Wellicht komen we er samen uit. Lukt dat niet dan kun je contact opnemen met de beroepsvereniging, NVPA via info@nvpa.org. Zij zullen middels onafhankelijke mediation proberen tot een bevredigende oplossing te komen.

 

 Komen we er dan nog steeds niet samen uit, dan kun je je wenden tot de klachtencommissie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg SCAG, te bereiken via www.scag.nl of tot de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg TCZ, te bereiken via www.tcz.nu.

Klachtenfolder SCAG downloaden
Clientfolder SCAG.pdf (1.06MB)
Klachtenfolder SCAG downloaden
Clientfolder SCAG.pdf (1.06MB)